Unia Europejska
Promocja marcowa: dostęp na rok -55%

Wideoszkolenia

(684)
Retransmisja
Anna Życka
A. Życka
5,7 / 6
Bezpłatne narzędzia TIK, które wspierają interakcję na lekcji i podniosą atrakcyjność Twoich zajęć
Darmowa do 04.03
Retransmisja
Waldemar Borowski
W. Borowski
5,6 / 6
Jak budować relację z trudnym rodzicem? Skuteczne techniki
Darmowa do 04.03
Retransmisja
Marta Koplejewska
M. Koplejewska
5,4 / 6
Skuteczne metody pracy z autystycznym uczniem - porady z praktyki nauczyciela
Darmowa do 04.03
Retransmisja
Magdalena Mazur
M. Mazur
5,7 / 6
Standardy Ochrony Małoletnich - kluczowe informacje
Darmowa do 04.03
Marta Koplejewska
M. Koplejewska
Jak skutecznie pracować z dzieckiem z dysleksją: metody, ćwiczenia i zabawy
97,00 zł
Jan Bielaszka
J. Bielaszka
Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej
97,00 zł
Marta Koplejewska
M. Koplejewska
Kreatywne gry i zabawy dla dzieci w każdym wieku
97,00 zł
Marta Koplejewska
M. Koplejewska
Lęki rozwojowe u dzieci w wieku przedszkolnym – jak je rozpoznawać i jak wspierać dzieci w ich przezwyciężaniu
97,00 zł
Marta Koplejewska
M. Koplejewska
Metoda Dialogu Motywującego w pracy z uczniem niezmotywowanym
97,00 zł
Jan Bielaszka
J. Bielaszka
Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej
97,00 zł
Waldemar Borowski
W. Borowski
Neurodydaktyka - jak wykorzystać najnowsze wyniki badań mózgu do pracy z uczniami
97,00 zł
Marta Koplejewska
M. Koplejewska
5,3 / 6
Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym pod kątem przeprowadzonej diagnozy
97,00 zł
Marta Koplejewska
M. Koplejewska
Taniec, muzyka i zabawa w edukacji przedszkolnej - pomysły na zabawy
97,00 zł
Waldemar Borowski
W. Borowski
5,7 / 6
Wakacyjna profilaktyka – pomysły na to, jak rozmawiać z uczniami o bezpieczeństwie w wakacje
97,00 zł
Beata Jaworska
B. Jaworska
Zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym: muzyka, ruch, słowo
97,00 zł
Amelia Dziurda-Multan
A. Dziurda-Multan
5,5 / 6
W jaki sposób rozmawiać z rodzicami uczniów ze spektrum autyzmu, by budować z nimi dobre relacje?
97,00 zł

Szkolenia dla nauczycieli

Na Edumaster.pl znajdziesz szkolenia online dla nauczycieli na ponad 250 zagadnieć z kilkunastu obszarów tematycznych. W ramach naszej oferty edukacyjnej przygotowaliśmy wideoszkolenia z zakresu awansu zawodowego, prawa oświatowego, metodyki, diagnozy i oceniania, indywidualizacji nauczania, nauczania uczniów z SPE, autyzmem i zespołem Aspergera. Szkolenia dla nauczycieli prowadzą pełni pasji trenerzy z wieloletnim doświadczeniem. Na naszej platformie spotkasz się nie tylko z czynnymi nauczycielami, ale też pedagogami, psychologami, terapeutami, prawnikami, oligofrenopedagogami.

Co ważne, szkolenia online dla nauczycieli na naszej platformie kończą się stosownym zaświadczeniem, a każdy zakupiony temat to nie tylko wykład w formie wideo, ale też materiały dodatkowe w postaci przejrzystej prezentacji lub przydatnych dokumentów.