Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Promocja lipcowa

Wideoszkolenia

(795)
Promocja
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło
5,7 / 6
Zaburzenia opozycyjno-buntownicze uczniów – pomocne strategie, techniki modyfikacji zachowania
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda
5,5 / 6
Trudne i nietypowe zachowania ucznia ze spektrum autyzmu – co warto wiedzieć i jak reagować?
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda
5,8 / 6
IPET i WOPFU krok po kroku - kiedy, dla kogo i jak go napisać?
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Anna Życka
A. Życka
5,7 / 6
Bezpłatne narzędzia TIK, które wspierają interakcję na lekcji i podniosą atrakcyjność Twoich zajęć
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Jolanta Kawaler
J. Kawaler
5,5 / 6
7 zasad, dzięki którym zapanujesz nad agresywnym i aroganckim uczniem
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło
5,7 / 6
Praca z uczniem z trudnościami w nauce - przydatne techniki
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Amelia Dziurda-Multan
A. Dziurda-Multan
5,7 / 6
Dziecko ze spektrum autyzmu - jak postępować w sytuacjach trudnych?
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Magdalena Mazur
M. Mazur
5,6 / 6
Standardy Ochrony Małoletnich - kluczowe informacje
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Olga Pośpiech
O. Pośpiech
5,6 / 6
Pozytywna dyscyplina w szkole i przedszkolu - co musisz wiedzieć, by ją wprowadzić w swojej klasie?
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda
5,3 / 6
Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej krok po kroku - jak zrobić to dobrze
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda
5,6 / 6
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce - jak zrobić to dobrze
97,00 zł
48,50 zł
Promocja
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło
5,7 / 6
Jak wspierać ucznia z trudnościami w uczeniu się?
97,00 zł
48,50 zł

Szkolenia dla nauczycieli

Na Edumaster.pl znajdziesz szkolenia online dla nauczycieli na ponad 250 zagadnieć z kilkunastu obszarów tematycznych. W ramach naszej oferty edukacyjnej przygotowaliśmy wideoszkolenia z zakresu awansu zawodowego, prawa oświatowego, metodyki, diagnozy i oceniania, indywidualizacji nauczania, nauczania uczniów z SPE, autyzmem i zespołem Aspergera. Szkolenia dla nauczycieli prowadzą pełni pasji trenerzy z wieloletnim doświadczeniem. Na naszej platformie spotkasz się nie tylko z czynnymi nauczycielami, ale też pedagogami, psychologami, terapeutami, prawnikami, oligofrenopedagogami.

Co ważne, szkolenia online dla nauczycieli na naszej platformie kończą się stosownym zaświadczeniem, a każdy zakupiony temat to nie tylko wykład w formie wideo, ale też materiały dodatkowe w postaci przejrzystej prezentacji lub przydatnych dokumentów.