Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021

Zespół Downa, Pradera-Williego, Turnera i inne choroby genetyczne – rozpoznanie i metody terapii

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Szkolenie przygotowane w ramach
Instytutu Edukacji Włączającej

Zdiagnozowanie u dziecka rzadkiego zespołu genetycznego, stwierdzenie wady wrodzonej lub nieprawidłowości w rozwoju budzi u rodziców zrozumiałe zaniepokojenie. Wynika ono zarówno z niedostatecznej wiedzy o samym zaburzeniu, braku dostępu do wiedzy na temat procedur diagnozowania i jednoznacznych prognoz rozwoju dziecka, jak i ograniczeń dotyczących skuteczności leczenia.

Szkolenie Marty Koplejewskiej rozwieje wiele z wymienionych powyżej wątpliwości. Prowadząca szkolenie przedstawi informacje na temat wybranych zaburzeń rozwojowych, sposobów usprawniania dotkniętych nimi dzieci, kierunków postępowania rehabilitacyjnego oraz skuteczności terapii.

Szkolenie przeznaczone jest dla: psychologów, logopedów, oligofrenopedagogów, pedagogów, rehabilitantów.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jak rozpoznawać zespoły genetyczne: Pradera-Williego, Turnera, Downa i inne
  • poznasz przyczyny powstawania chorób genetycznych
  • poznasz kierunki postępowania rehabilitacyjnego w omawianych przypadkach
Nieznane? Poznane – opis wybranych zaburzeń rozwojowych
Cechy charakterystyczne zaburzeń rozwojowych
Sposoby usprawniania
Kierunki postępowania rehabilitacyjnego

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.