Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli
Zakończony
27.09.2023
15:30
444

Dobre praktyki nauczyciela wspomagającego. Kluczowe informacje

Po szkoleniu możesz nabyć:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Zapraszamy na retransmisję jednego z najpopularniejszych tematów na naszej platformie: Dobre praktyki nauczyciela wspomagającego. Kluczowe informacje

 • Czeka na Was 90 minut wypełnione wiedzą i konkretami - za darmo.
 • Retransmisja nie jest opcją "na żywo", więc nie będzie na niej czatu - wszelkie pytania dotyczące produktów prosimy nam wysyłać na bok@edumaster.pl. Zachęcamy również do dyskusji na naszym forum.
 • Po retransmisji będzie można zakupić nagranie i materiały ze szkolenia wraz z testem w promocyjnej cenie. Zdanie tego testu upoważnia do otrzymania zaświadczenia MEiN ze szkolenia.

Celem szkolenia jest wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat pracy nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia).

Edukacja włączająca, w myśl której dzieci z niepełnosprawnością maja prawo pobierać naukę w „zwykłej” szkole rejonowej ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, spowodowała duże zmiany w polskim systemie oświaty. Przede wszystkim zmieniła postrzeganie kształcenia jako procesu, do którego uczeń winien się dostosować na taki, który jest niejako „skrojony” pod ucznia i jego potrzeby. W zależności od zdiagnozowanych u ucznia SPE w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych zatrudnia się nauczycieli współorganizujących proces kształcenia (nauczycieli wspomagających) w celu umożliwienia uczniom optymalnego rozwoju na miarę ich możliwości psychofizycznych.

Co należy do obowiązków nauczyciela wspomagającego? Jak wygląda jego praca w codziennej praktyce? Jaką dokumentację prowadzi? W jakim zakresie współpracuje z innymi nauczycielami (prowadzącym/ przedmiotowym)? Odpowiedzi na te pytania poznasz na szkoleniu Anny Bielak-Bajdy.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Co zyskujesz?

 • Poznasz najważniejsze akty prawne dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, organizacji pracy nauczyciela wspomagającego
 • Dowiesz się, jakie działania znajdują się w zakresie obowiązków nauczyciela wspomagającego
 • Uzyskasz informacje na temat dokumentacji nauczyciela wspomagającego
 • Poszerzysz swoją wiedzę na temat tego jak wygląda praca nauczyciela wspomagającego w codziennej praktyce szkolnej
 • Uzyskasz informacje na temat sposobów indywidualizacji procesu kształcenia w trakcie bieżącej pracy z uczniem na lekcji
15:30
15:40
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
16:00
Obowiązki nauczyciela wspomagającego w świetle prawa
16:20
Dokumentacja nauczyciela wspomagającego
16:40
Wspomaganie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – przykłady dobrych praktyk
17:00
Współpraca nauczyciela wspomagającego z nauczycielem wychowawcą, nauczycielami przedmiotowymi w praktyce szkolnej
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.