Unia Europejska
Zyskaj dostęp do darmowych szkoleń

Prasówka #9: 29 kwietnia - 6 maja

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

  • rozpoczęły się egzaminy maturalne 2022

Nowelizacja Karty Nauczyciela

Prezydent Andrzej Duda zatwierdził uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którą w okresie 1 maja - 30 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć o 4,4 proc. Realizacja podwyżek ma następować w okresie 1 maja - 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

MEiN zapowiada także, że decyzją rady ministrów w maju rozpoczną się rządowe i parlamentarne prace dotyczące awansu nauczyciela i związanych z nimi podwyżek wynagrodzeń nauczycieli stażystów i kontraktowych rzędu kilkunastu procent.

Matura 2022 - start egzaminów dojrzałości

Blisko 290 tys. uczniów - w tym 41 obywateli Ukrainy, którzy podjęli naukę w Polsce po wyjeździe z ogarniętej wojną ojczyzny - przystąpiło 4 maja do pierwszego obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Tegoroczne matury potrwają do 23 maja. Podobnie jak w latach 2020 i 2021, nie obejmują one części ustnej; wyjątkiem są zdający, którzy muszą przedstawić jej wynik w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowi element realizacji porozumienia międzynarodowego. Egzaminy dla tych uczniów odbędą się w dniach 18-20 maja.

Tegoroczni maturzyści zdają obowiązkowo egzaminy z następujących przedmiotów:

  • język polski – na poziomie podstawowym,

  • matematyka – na poziomie podstawowym,

  • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,

  • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Abiturienci mają ponadto obowiązek przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym lub nowożytnym. Po raz pierwszy z obowiązku tego wyłączeni są absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.); warunkiem jest tu spełnienie wszystkich warunków uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

W pierwszej piątce najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych w roku 2022 znalazły się język angielski, matematyka, geografia, język polski i biologia. 38 proc. abiturientów zdaje jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego, 29,5 proc. z dwóch, a 2 proc. - z trzech przedmiotów dodatkowych.

Ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 r.

ED
Edumaster
06.05.2022