Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja

Prasówka #18: 27 lipca - 2 sierpnia

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • projekt rozporządzenia MEiN w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  • trwa rekrutacja do szkół w systemie kształcenia na odległość na rok szkolny 2022/23

Nauka zdalna w roku szkolnym 2022/23 - projekt rozporządzenia MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Projekt zawiera propozycje regulacji szczegółowych warunków nauki zdalnej w sytuacjach, gdy zajęcia nie mogą odbywać się na terenie placówki z następujących powodów:

  • zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

  • nieodpowiednia temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, 

  • sytuacja epidemiologiczna lub inne nadzwyczajne zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów

Proponowane zmiany mają w myśl MEiN zapewnić ciągłość procesu edukacyjnego w sytuacjach, gdy prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym nie będzie możliwe z powodu wystąpienia wymienionych okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu uczniów.

Kształcenie na odległość za granicą - rekrutacja 2022/23

Polscy uczniowie, którzy przebywają z rodzicami czasowo lub na stałe za granicą, mają możliwość bezpłatnego zdalnego kształcenia w języku ojczystym za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Dzieci i młodzież mogą uczyć się w ten sposób na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Komunikacja odbywa się za pomocą platformy e-learningowej, uczniowie otrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych i dokumenty (legitymacja szkolna, świadectwa) ważne na terenie Polski; mogą przystępować także do polskich egzaminów końcowych i uczestniczyć w standardowej rekrutacji na uczelnie wyższe.

Uczniowie mogą korzystać z następujących planów nauczania:

  • plan ramowy - dla uczniów, którzy z uzasadnionych powodów nie mają możliwości realizacji obowiązku szkolnego w miejscu swojego pobytu za granicą;

  • plan uzupełniający (przedmioty edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce) - dla uczniów spełniających obowiązek szkolny w miejscu swojego pobytu za granicą.

W roku szkolnym 2021/22 w programie uczestniczyło niemal 1500 uczniów, mieszkających w 84 krajach. Obecnie trwa rekrutacja na rok szkolny 2022/23 - szczegóły dostępne są w serwisie internetowym ORPEG.

ED
Edumaster
02.08.2022