Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
Prasówka

Prasówka #15: wyniki egzaminów końcowych w roku szkolnym 2021/22

Egzamin ósmoklasisty 2022 - wyniki

1 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje o frekwencji oraz wstępne wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

W terminie głównym, czyli dniach 24-26 maja 2022 r., do egzaminów przystąpiło ok. 502,9 tys. uczniów, co stanowi ok. 97% ogółu uczniów VIII klas szkół podstawowych. W gronie zdających znalazło się 6150 obywateli Ukrainy. W terminie dodatkowym (13-15 czerwca) do każdego z przedmiotów przystąpiło ok. 3,5 tys. uczniów.

Średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów wynoszą kolejno:

 • język polski - 60% możliwych do zdobycia punktów

 • matematyka - 57%

 • język angielski - 67%

 • język niemiecki - 50%

Wyniki na poziomie 90% i wyższe osiągnęło:

 • język polski – 14 289 uczniów (3%),

 • matematyka – 87 603 uczniów (18,3%)

 • język angielski – 166 154 uczniów (35,3%)

 • język niemiecki – 1 129 uczniów (11,2%)

Matura 2022 - wstępne informacje o wynikach

5 lipca CKE ogłosiła także wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w głównym terminie.

Do egzaminu dojrzałości z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło łącznie 268 257 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, a także 34 obywateli Ukrainy. Z egzaminów z poszczególnych przedmiotów zwolniono łącznie 1259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Maturę 2022 zdało 78,2% uczniów. 15,5% abiturientów nie zdało jednego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych; uczniowie ci mają prawo do uczestnictwa w sesji poprawkowej 23 sierpnia. 6,3% maturzystów nie zdało więcej niż jednego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych.

Zdawalność egzaminów, do których przystąpiło najwięcej uczniów, wynosi kolejno:

 • język polski - 95%

 • matematyka - 82%

 • język angielski - 94%

Pełne wyniki egzaminów maturalnych 2022 zostaną opublikowane 9 września br. Szczegółowe informacje na temat tegorocznych matur dostępne są w internetowym serwisie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

ED
Edumaster
06.07.2022