Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli

Prasówka #14: 14-24 czerwca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • otwarcie dziewiątego centrum nauki SOWA

  • zakończenie roku szkolnego 2021/22

Otwarcie centrum nauki SOWA w Starachowicach

W maju pisaliśmy o otwarciu Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach oraz planach uruchamiania kolejnych placówek; od 22 czerwca jest wśród nich starachowicka SOWA, zlokalizowana w Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura. Młodzi goście centrum mają do dyspozycji 18 interaktywnych eksponatów przybliżających poszczególne zagadnienia ze świata przyrody oraz przestrzeń warsztatową pod nazwą "Majsternia".

SOWA w Starachowicach jest dziewiątą placówką otwartą w ramach programu prowadzonego przez MEiN i Centrum Nauki Kopernik. Cały projekt zakłada oddanie do użytku 32 placówek promujących wśród dzieci zainteresowanie nauką i ciekawość otaczającego nas świata.

Zakończenie roku szkolnego 2021/22

Dla ponad 5 milionów uczniów dzwonek rozbrzmiał dziś po raz ostatni w bieżącym roku szkolnym - 24 czerwca zakończyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2021/22. Najważniejszym wydarzeniem tego okresu był powrót uczniów do nauki stacjonarnej; kształcenie zdalne wprowadzone z uwagi na stan epidemii obowiązywało jedynie w okresie 20 grudnia 2021 - 9 stycznia 2022, a dla uczniów powyżej czwartej klasy podstawowej - także w okresie 27 stycznia - 20 lutego 2022. Powrót do trybu stacjonarnego stał się możliwy m.in. dzięki ogólnopolskiej akcji szczepień, dostępnych dla wszystkich osób powyżej 12. roku życia i promowanego także w szkołach.

Duży wpływ na przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych w minionym roku szkolnym miała także rosyjska agresja na Ukrainę i pojawienie się w naszym kraju blisko 3 milionów uchodźców, w tym wielu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Do polskiego systemu oświaty włączono prawie 200 tysięcy młodych obywateli Ukrainy. MEiN we współpracy z samorządami oraz polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi wprowadziło szereg przepisów regulujących tę kwestię pod względem prawnym, w tym m.in. poszerzenie liczebności zespołów klasowych czy organizację pracy oddziałów przygotowawczych dla ukraińskich uczniów.

ED
Edumaster
24.06.2022