Zapraszamy do dyskusji na forum

Prasówka #14: 14-24 czerwca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • otwarcie dziewiątego centrum nauki SOWA

  • zakończenie roku szkolnego 2021/22

Otwarcie centrum nauki SOWA w Starachowicach

W maju pisaliśmy o otwarciu Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach oraz planach uruchamiania kolejnych placówek; od 22 czerwca jest wśród nich starachowicka SOWA, zlokalizowana w Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura. Młodzi goście centrum mają do dyspozycji 18 interaktywnych eksponatów przybliżających poszczególne zagadnienia ze świata przyrody oraz przestrzeń warsztatową pod nazwą "Majsternia".

SOWA w Starachowicach jest dziewiątą placówką otwartą w ramach programu prowadzonego przez MEiN i Centrum Nauki Kopernik. Cały projekt zakłada oddanie do użytku 32 placówek promujących wśród dzieci zainteresowanie nauką i ciekawość otaczającego nas świata.

Zakończenie roku szkolnego 2021/22

Dla ponad 5 milionów uczniów dzwonek rozbrzmiał dziś po raz ostatni w bieżącym roku szkolnym - 24 czerwca zakończyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2021/22. Najważniejszym wydarzeniem tego okresu był powrót uczniów do nauki stacjonarnej; kształcenie zdalne wprowadzone z uwagi na stan epidemii obowiązywało jedynie w okresie 20 grudnia 2021 - 9 stycznia 2022, a dla uczniów powyżej czwartej klasy podstawowej - także w okresie 27 stycznia - 20 lutego 2022. Powrót do trybu stacjonarnego stał się możliwy m.in. dzięki ogólnopolskiej akcji szczepień, dostępnych dla wszystkich osób powyżej 12. roku życia i promowanego także w szkołach.

Duży wpływ na przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych w minionym roku szkolnym miała także rosyjska agresja na Ukrainę i pojawienie się w naszym kraju blisko 3 milionów uchodźców, w tym wielu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Do polskiego systemu oświaty włączono prawie 200 tysięcy młodych obywateli Ukrainy. MEiN we współpracy z samorządami oraz polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi wprowadziło szereg przepisów regulujących tę kwestię pod względem prawnym, w tym m.in. poszerzenie liczebności zespołów klasowych czy organizację pracy oddziałów przygotowawczych dla ukraińskich uczniów.

ED
Edumaster
24.06.2022
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster