Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja

Prasówka #13: 7-13 czerwca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • start konsultacji projektu portalu edukacja.gov.pl

  • zapowiedź wdrożenia pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych w przedszkolach i szkołach

Rusza projekt budowy portalu edukacja.gov.pl

Minister Edukacji i Nauki oraz pełnomocniczka Ministra Edukacji i Nauki do spraw transformacji cyfrowej przedstawili szczegóły projektu portalu edukacja.gov.pl, określanego jako "kolejny krok w kierunku cyfrowej szkoły przyszłości". Podstawową ideą projektu jest stworzenie zbiorczej platformy dostępu do najważniejszych informacji, dokumentów, usług i narzędzi edukacyjnych, przeznaczonych do użytku przez uczniów, rodziców, studentów, absolwentów i nauczycieli.

Pierwszy etap projektu obejmuje konsultacje społeczne, poświęcone wypracowaniu formuły, funkcjonalności i elementów zawartości portalu edukacja.gov.pl. Swoją opinię i propozycje w tej materii może wyrazić każda zainteresowana osoba - na stronie serwisu znajduje się dedykowany temu celowi formularz.

Standaryzacja zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach od 1 września 2022

Wraz z początkiem roku szkolnego 2022/23 rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych, wprowadzanej na mocy ustawy z dnia 12 maja 2022. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Głównym elementem procesu jest określenie minimalnego wymiaru zatrudniania nauczycieli specjalistów w placówkach oświatowych. W projektowanych rozporządzeniach MEiN znajduje się także określenie zadań pedagogów specjalnych. Kwalifikacje nauczycieli pedagogów specjalnych zostaną określone w przepisach rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Materiały informacyjne poświęcone standaryzacji zatrudniania nauczycieli specjalistów dostępne są w serwisie internetowym Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ED
Edumaster
13.06.2022