Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
Prasówka

Prasówka #12: 30 maja - 6 czerwca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

Egzamin zawodowy 2022

1 czerwca to początek tegorocznych egzaminów zawodowych: jako pierwsi do egzaminu przystąpili zdający w formule 2019. 20 czerwca rozpocznie się sesja egzaminacyjna w formułach 2012 i 2017.

Egzamin zawodowy obejmuje część pisemną, złożoną z 40 zadań zamkniętych, oraz część praktyczną odbywaną na stanowisku egzaminacyjnym. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min. 50% punktów w części pisemnej i 75% punktów w części praktycznej.

Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się 21 czerwca, a w formule 2019 - w terminie 2-7 czerwca. 

Część praktyczna w formule 2012 i 2017 odbywa się w terminie 21 czerwca-8 lipca, a w formule 2019 w terminie 1-19 czerwca, według harmonogramów ogłoszonych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Liczebność zdających prezentuje się następująco:

  • formuła 2019 - zgłoszonych ponad 291 tys. osób w części pisemnej i 297 tys. osób w części praktycznej;

  • formuła 2017 - zgłoszonych ponad 27 tys. osób w części pisemnej i 38 tys. osób w części praktycznej.

ED
Edumaster
07.06.2022