Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
23.09.2021

Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście zapobiegania zaburzeniom depresyjnym

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jak zapobiegać depresji u dzieci i młodzieży? Jak ją rozpoznać i skutecznie reagować? Jak współpracować z rodzicami dziecka chorego na depresję?

Webinar Marceliny Wnęk jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zachorowań wśród dzieci na depresję. Według danych statystycznych aż 44% nastolatków ma objawy depresji. W czasie pandemii wzrosła również liczba zgłoszeń na telefon zaufania - w związku z próbami samobójczymi, depresją czy przemocą.

Uczestnicy szkolenia będą mogli lepiej zrozumieć problem depresji u uczniów. Dowiedzą się, jak szybciej i skuteczniej reagować w razie podejrzenia depresji u dzieci, z którymi pracują, jak być realnym wsparciem dla dziecka dotkniętego chorobą i jego rodziny, a przede wszystkim jak tworzyć sprzyjające zdrowiu psychicznemu środowisko szkolne.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i średnich, specjalistów pracujących z dziećmi w wieku szkolnym.

Co zyskujesz?

 • Poszerzysz wiedzę na temat profilaktyki depresji u dzieci na gruncie szkolnym
 • Zrozumiesz skalę zjawiska, jakim jest depresja, jej potencjalne przyczyny i symptomy
 • Dowiesz się, jak reagować w razie podejrzenia depresji u swojego ucznia
 • Nauczysz się organizować środowisko szkolne sprzyjające rekonwalescencji
 • Dowiesz się, jak rozmawiać z rodzicami dziecka chorego na depresję
Czym jest depresja, jej przyczyny i symptomy
Praktyczne sposoby zapobiegania depresji wśród dzieci
Wpływ szkoły na zapobieganie/ pogłębianie depresji
Zasady postępowania w razie podejrzenia depresji u ucznia
Współpraca z rodziną dziecka chorego na depresję

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście zapobiegania zaburzeniom depresyjnym
 • przyczyny depresji ćwiczenie
 • jak reagować depresja
Twoje szkolenie poprowadzi

Marcelina Varol

Pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia, pracuje z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.