Zapraszamy do dyskusji na forum
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Wykorzystanie gier komputerowych w rozwijaniu zdolności poznawczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Jak efektywnie wykorzystać multimedia w edukacji? Czy gry komputerowe przydają się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną? W jaki sposób gry mogą wpłynąć na rozwijanie zdolności poznawczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie webinaru dr Marty Koplejewskiej.

Odpowiednio dobrane multimedia, w tym gry komputerowe, można wykorzystać jako środek terapeutyczny i metodę na wspieranie rozwoju dziecka. Jak znaleźć te właściwe i jak wykorzystać je w pracy?

Podczas szkolenia zostaną omówione rodzaje gier komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadząca zaprezentuje najnowsze badania dotyczące związku pomiędzy wykorzystaniem gier komputerowych a rozwojem wybranych zdolności poznawczych: analizy i percepcji wzrokowej, orientacji w schemacie ciała, orientacji w przestrzeni, myślenia przyczynowo-skutkowego, zdolności motorycznych oraz zdolności matematycznych. Podpowie również, jak multimedia wykorzystać w procesie edukacji i jak przy ich pomocy podnieść efektywność pracy z uczniem.

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców przedszkoli, nauczycieli informatyki.

 

Co zyskujesz?

  • Dowiesz się, jakie gry dostępne na rynku są przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • Zrozumiesz mechanizm wykorzystania multimediów w procesie edukacji
  • Poznasz rodzaje gier komputerowych
  • Dowiesz się, jak wykorzystać gry w rozwijaniu zdolności poznawczych dzieci w niepełnosprawnością intelektualną w młodszym wieku szkolnym
Czym jest zabawa?
Wykorzystanie zabawy w procesie edukacji
Rodzaje gier komputerowych dostępnych na rynku
Przedstawienie badań dotyczących związku gier z rozwojem zdolności poznawczych
Gry komputerowe a rozwój wybranych zdolności poznawczych
Analiza i percepcja wzrokowa
Orientacja w schemacie ciała
Orientacja w przestrzeni
Myślenie przyczynowo-skutkowe
Zdolności motoryczne
Zdolności matematyczne

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster