Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Wspieranie rozwoju motoryki małej - terapia poprzez ćwiczenia i zabawy

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Szkolenie przygotowane w ramach
Instytutu Edukacji Włączającej

Terapia Ręki ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również - poprzez dostarczenie odpowiednich wrażeń dotykowych - nauczenie rozpoznawania i rozróżniania różnych kształtów i struktur materiałów. 

Podczas szkolenia prowadząca dr Marta Koplejewska przedstawi sposoby wspierania motoryki małej ręki. Część pierwszą poświęci kwestiom teoretycznym: omówi pojęcie motoryki małej oraz czynniki, które zaburzają pracę ręki, opowie, czym jest Terapia Ręki, grafomotoryka oraz obniżona sprawność manualna.

W części praktycznej zostaną zaprezentowane ćwiczenia i zabawy mające na celu rozwijanie sprawności ruchowej całej ręki dziecka, sprawności manipulacyjnej dłoni, umiejętności chwytu oraz koordynacji pomiędzy dłońmi.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, animatorów, bibliotekarzy, wychowawców świetlic.

Co zyskujesz?

  • poznasz sposoby wspierania motoryki małej
  • poznasz czynniki zaburzające pracę ręki
  • dowiesz się, jak uczyć pisania ręcznego
  • otrzymasz przykłady konkretnych ćwiczeń grafomotorycznych, które wykorzystasz w codziennej pracy
Omówienie pojęcia Motoryki Małej
Czym jest Terapia Ręki?
Czym jest grafomotoryka?
Obniżona sprawność manualna
Zaburzenia grafomotoryki
Ćwiczenia grafomotoryczne
Cele ćwiczeń grafomotorycznych
Pisanie ręczne - niezbędny element rozwoju każdego dziecka
Jak uczyć pisania ręcznego?
Zasady usprawniania grafomotoryki u dzieci

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.