Unia Europejska
Promocja! Dostęp na rok -54%
Aktualizacja
03.05.2021

Uczniowie z orzeczeniem w szkole masowej

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jak zorganizować pracę z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu lub szkole? Jakie metody stosować w procesie kształcenia dzieci niedowidzących i niesłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, niepełnosprawnych intelektualnie, ze spektrum autyzmu? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas webinaru Amelii Dziurdy-Multan.

Prowadząca webinar zacznie od omówienia funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej. Powie także, jak organizować pracę z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na zajęciach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu czy szkole.

Uczestnicy szkolenia udoskonalą umiejętność analizy wskazań orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Co więcej, usystematyzują wiedzę dotyczącą metod i form pracy z uczniami z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, zmysłową, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi/uczniami z orzeczeniem w przedszkolu/szkole masowej.

Co zyskujesz?

  • nabędziesz praktyczną umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczącego się w przedszkolu/szkole masowej wraz z rówieśnikami
  • poznasz formy i metody indywidualizowania procesu kształcenia
  • dowiesz się, jak dostosować wymagania edukacyjne wobec dzieci z niepełnosprawnością zmysłową (wzrokową i słuchową), ruchową, intelektualną, z autyzmem i Zespołem Aspergera
Funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej: dzieci niedowidzące i niesłyszące, niepełnosprawne ruchowo, niepełnosprawne intelektualnie, ze spektrum autyzmu
Organizacja pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na zajęciach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole
Praktyczne aspekty indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej: formy i metody indywidualizowania procesu kształcenia, dostosowywanie wymagań edukacyjnych wobec dzieci z niepełnosprawnością zmysłową (wzrokową i słuchową), ruchową, intelektualną, z autyzmem i Zespołem Aspergera

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.