Zapraszamy do dyskusji na forum
4,5 (128)
Halina Firlit
H. Firlit

Praktyczne spojrzenie na zadania pedagoga specjalnego w szkole w świetle nowych zmian

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Szczegóły już wkrótce

Co zyskujesz?

  • Szczegóły już wkróce
Szczegóły już wkróce

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • WOPFU - wzór
  • IPET - wzór
  • Arkusz Obserwacyjny Ucznia (Zajęcia Korekcyjno - Kompensacyjne)
  • Arkusz Obserwacyjny Ucznia (Zajęcia Rewalidacji Indywidualnej)
Twoje szkolenie poprowadzi

Halina Firlit

Pedagog specjalny, wychowawca, terapeuta.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster