Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

W edukacji powinna spełniać się idea jedności w zróżnicowaniu. Chodzi w niej o tworzenie takich warunków, w których – uznając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży – zapewnia się wspólne kształcenie wszystkim uczniom. Kwestii tej będzie właśnie poświęcony szkolenie dr Marty Koplejewskiej.

Podczas szkolenia zostaną omówione metody i techniki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadząca przedstawi także wskazówki do pracy dla nauczycieli wspomagające pracę z uczniem z niepełnosprawnością.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, logopedów, oligofrenopedagogów, pedagogów.

Co zyskujesz?

  • poznasz metody i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi
  • zapoznasz się z charakterystyką uczniów ze SPE
  • otrzymasz wskazówki do pracy z uczniem ze SPE
Czym są specjalne potrzeby edukacyjne
Kim jest uczeń ze SPE
Ogólne wskazówki do pracy z uczniem ze SPE
Charakterystyka uczniów ze SPE
Wskazówki do pracy z uczniem ze SPE
Specjalne potrzeby edukacyjne

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.