Specjalna oferta dla dyrektorów
Logowanie
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Praca z uczniem z ADHD

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Uczestnicząc w webinarze poszerzysz wiedzę na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jego uwarunkowań, diagnozy oraz sposobów pracy z uczniem z ADHD w klasie.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to najczęściej występujące zaburzenie rozwojowe: według różnych źródeł częstość jego występowania waha się na poziomie od 3-10% u dzieci w wieku szkolnym oraz 4-5% u osób dorosłych. Ze względu na swoje objawy ADHD w znaczący sposób utrudnia uczniom osiąganie sukcesów szkolnych, wpływa również destrukcyjnie na ich funkcjonowanie emocjonalne i społeczne.

Zadaniem współczesnej szkoły jest uwzględnienie w procesie dydaktyczno-wychowawczym indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia, a także umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju poprzez indywidualizację pracy. Dzięki szkoleniu zyskasz wiedzę na temat ADHD i jego wpływu na funkcjonowanie ucznia. Dowiesz się także, jak organizować proces kształcenia, by adekwatnie odpowiedzieć na specjalne potrzeby edukacyjne dziecka.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów.

Prelekcja jest częścią konferencji: Praca z uczniem trudnym i zaburzonym

Zobacz wszystkie tematy

Zobacz stronę konferencji

Co zyskujesz?

  • Pogłębisz swoją wiedzę na temat ADHD;
  • dowiesz się, jak rozpoznać ADHD u ucznia;
  • poznasz symptomy ADHD u dzieci młodszych;
  • dowiesz się, jak pracować z uczniem z ADHD.
ADHD -uwarunkowania, objawy, podtypy
Czy można diagnozować ADHD w wieku przedszkolnym?
ADHD a inne zaburzenia
Indywidualizacja pracy z uczniem z ADHD - jak działać, by być skutecznym?

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
108
5
102
4
10
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

rzeczowe podejście do tematu

Grzegorz D.

Rzeczowość, konkretne przykłady

Małgorzata K.

dużo konkretnej i przydatnej wiedzy, świetne tempo

Wioletta K.

SUPER, KONKRET ;-)

Joanna K.

Szeroka wiedza poparta konkretnymi przykładami.

Danuta G.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster