Zapraszamy do dyskusji na forum
5,3 (95)
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Praca z uczniem niemówiącym lub słabo mówiącym – poznaj najpopularniejsze alternatywne metody komunikacji

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Weź udział w szkoleniu dr Marty Koplejewskiej, by nauczyć się efektywnie komunikować z niemówiącymi uczniami!

Osoby pozbawione mowy nie mogą uczestniczyć w standardowym procesie komunikacji. Powoduje to szereg negatywnych konsekwencji w zakresie ich rozwoju oraz funkcjonowania: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, a nawet fizycznego. Dlatego też ogromnie ważne jest zastosowanie metod zastępczych, które pozwolą im komunikować się z innymi pomimo braku zdolności mowy.

Szkolenie dr Marty Koplejewskiej pomoże Ci opanować tę umiejętność. Prowadząca omówi alternatywne i wspomagające formy komunikacji, a także możliwości wykorzystania nowych technologii w tym obszarze oraz metody pracy dydaktycznej z dziećmi niemówiącymi i słabo mówiącymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców przedszkoli, logopedów, studentów pedagogiki i wszystkich pracujących z dziećmi.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, czym jest mowa
  • poznasz alternatywne i wspomagające formy komunikacji
  • poznasz metody pracy wykorzystywana w pracy z dziećmi niemówiącymi lub słabo mówiącymi
  • zrozumiesz, jak ważna jest znajomość nowoczesnych technologii w pracy z osobami niemówiącymi lub słabo mówiącymi
Mowa jako naturalna forma komunikacji
Alternatywne i wspomagające formy komunikacji AAC
Metody pracy wykorzystywane w pracy z dziećmi niemówiącymi lub słabo mówiącymi
Systemy komunikacji wykorzystywane w terapii dzieci
Alternatywna i wspomagająca komunikacja - wykorzystanie nowoczesnych technologii

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster