Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
19.10.2023

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - poznaj wszystkie obowiązki nauczyciela

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jakie akty prawne aktualnie regulują organizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Jaki jest zakres i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Jak poprawnie konstruować IPET i WOPFU? Jakie inne dokumenty należy opracować, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie webinaru Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie na jej podstawie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się jak poprawnie konstruować IPET, jakie treści powinien zawierać oraz w jaki sposób opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Prowadząca opowie także jakie inne dokumenty warto posiadać, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze SPE (tabele zbiorcze, karty informacyjne, kontrakty zajęć, program rewalidacji, ewaluację skuteczności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań).

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, terapeutów.

Co zyskujesz?

 • Poznasz aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Poznasz zakres i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Uzyskasz praktyczną wiedzę jak poprawnie konstruować IPET i WOPFU dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Dowiesz się jak organizować zajęcia rewalidacyjne
 • Uzyskasz informację, jakie inne dokumenty należy opracować, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w prawie oświatowym.
Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak tworzyć dokumentację, wzory dokumentów.
Opracowanie WOPFU z wykorzystaniem zebranych danych.
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia.
Dokumentacja organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia dotycząca pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia dotycząca pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Informacja o udzielaniu Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór (wersja PDF)
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Kontrakt zajęć (terapia logopedyczna) - wzór (wersja PDF)
 • Kontrakt zajęć (terapia logopedyczna) - wzór (wersja MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
22
5
42
4
2
3
2
2
1
1
0
Średnia ocena: 5,2 / 6

Opinie

Wszystkie treści były bardzo pomocne

ILONA B.

.

Małgorzata D.

Przejrzyste przedstawienie tematu, kojący głos prowadzącej, spokojne wytłumaczenie. Dziękuję serdecznie.

Mariola W.

Konkretne odpowiedzi na pytania.

Anna Ł.

Jasny, prosty przekaz.

Helena W.