Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Aktualizacja
17.11.2022

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - poznaj wszystkie obowiązki nauczyciela

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
34,00 zł
97,00 zł -65%
Do końca 04d:11g:16m
Zrealizuj kod lub

Jakie akty prawne aktualnie regulują organizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Jaki jest zakres i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Jak poprawnie konstruować IPET i WOPFU? Jakie inne dokumenty należy opracować, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie webinaru Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie na jej podstawie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się jak poprawnie konstruować IPET, jakie treści powinien zawierać oraz w jaki sposób opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Prowadząca opowie także jakie inne dokumenty warto posiadać, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze SPE (tabele zbiorcze, karty informacyjne, kontrakty zajęć, program rewalidacji, ewaluację skuteczności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań).

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, terapeutów.

Co zyskujesz?

 • Poznasz aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Poznasz zakres i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Uzyskasz praktyczną wiedzę jak poprawnie konstruować IPET i WOPFU dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Dowiesz się jak organizować zajęcia rewalidacyjne
 • Uzyskasz informację, jakie inne dokumenty należy opracować, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w prawie oświatowym.
Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak tworzyć dokumentację, wzory dokumentów.
Opracowanie WOPFU z wykorzystaniem zebranych danych.
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia.
Dokumentacja organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Materiały ze szkolenia
 • Indywidualizacja pracy z uczniem
 • Ewaluacja zajęć
 • IPET wzór 2
 • Karta informacyjna dla rodziców
 • Kotrakt zajęć rewalidacyjnych
 • Kontrakt zajęć w ramach pomocy PP
 • Program zajęć rewalidacyjnych
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
89
5
69
4
12
3
3
2
1
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

Praktyczne zadania jakie specjalny musi wykonać, czyli zakres obowiązków.

Katarzyna N.

Sposób pisania dokumentów.

Małgorzata M.

Szeroki zakres wiedzy. Sposób przekazu.

Marzena W.

wzory WOPFU oraz IPETU

Joanna W.

szczegółowe omówienie dokumentów

Anna K.