Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
27.09.2023
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Pedagog specjalny w szkole masowej - zadania i dokumentacja

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jakie kwalifikacje są wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego? Jaki jest zakres zadań i obowiązków pedagoga specjalnego? Jak dokumentować pracę pedagoga specjalnego? Odpowiedzi na te pytania otrzymasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

W związku z rozwojem edukacji włączającej oraz pojawieniem się w szkołach coraz większej liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od 1 września 2022 roku ustawodawca zadecydował o wprowadzaniu w placówkach szkolnych i przedszkolnych obowiązku zatrudniania pedagoga specjalnego.

Podczas szkolenia dowiesz się, jakie kwalifikacje powinien posiadać kandydat na pedagoga specjalnego, a także jaki jest zakres zadań i obowiązków na tym stanowisku. Prowadząca podpowie także, jak prawidłowo dokumentować pracę pedagoga specjalnego.

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, pedagogów specjalnych, specjalistów.

Co zyskujesz?

 • Wzbogacisz swoją wiedzę na temat pracy pedagoga specjalnego w szkołach realizujących edukację włączającą
 • Dowiesz się, jakie kwalifikacje są wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego
 • Uzyskasz informacje, jaki jest zakres zadań i obowiązków pedagoga specjalnego
 • Dowiesz się, jak dokumentować pracę pedagoga specjalnego
Edukacja włączająca jako edukacja przyszłości.
Nowe standardy zatrudniania nauczycieli-specjalistów.
Pedagog specjalny - obowiązki i zadania w świetle przepisów prawa.
Omówienie kwalifikacji niezbędnych do uzyskania stanowiska pedagoga specjalnego.
Dokumentacja pedagoga specjalnego.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Plan pracy pedagoga specjalnego - wzór pusty (wersja PDF)
 • Plan pracy pedagoga specjalnego - wzór pusty (wersja MS Word)
 • Plan pracy pedagoga specjalnego - wzór wypełniony (wersja PDF)
 • Plan pracy pedagoga specjalnego - wzór wypełniony (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór pusty (wersja PDF)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór pusty (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
8
5
17
4
2
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,2 / 6

Opinie

Praktyczne porady na bieżąco.

Joanna T.

Jak zwykle bardzo rzeczowo i wiele cennych informacji

Urszula R.

SZKOLENIE KONKRETNE I NA TEMAT

Katarzyna K.

Plan pracy pedagoga spec.

Aleksandra A.

Wiedza, doświadczenie, rzetelne wiadomości, wiarygodność prowadzącej.

Kinga G.