Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
13.01.2024
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Pedagog specjalny w szkole masowej - zadania i dokumentacja

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jakie kwalifikacje są wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego? Jaki jest zakres zadań i obowiązków pedagoga specjalnego? Jak dokumentować pracę pedagoga specjalnego? Odpowiedzi na te pytania otrzymasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

W związku z rozwojem edukacji włączającej oraz pojawieniem się w szkołach coraz większej liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od 1 września 2022 roku ustawodawca zadecydował o wprowadzaniu w placówkach szkolnych i przedszkolnych obowiązku zatrudniania pedagoga specjalnego.

Podczas szkolenia dowiesz się, jakie kwalifikacje powinien posiadać kandydat na pedagoga specjalnego, a także jaki jest zakres zadań i obowiązków na tym stanowisku. Prowadząca podpowie także, jak prawidłowo dokumentować pracę pedagoga specjalnego.

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, pedagogów specjalnych, specjalistów.

Co zyskujesz?

 • Wzbogacisz swoją wiedzę na temat pracy pedagoga specjalnego w szkołach realizujących edukację włączającą
 • Dowiesz się, jakie kwalifikacje są wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego
 • Uzyskasz informacje, jaki jest zakres zadań i obowiązków pedagoga specjalnego
 • Dowiesz się, jak dokumentować pracę pedagoga specjalnego
Edukacja włączająca jako edukacja przyszłości.
Nowe standardy zatrudniania nauczycieli-specjalistów.
Pedagog specjalny - obowiązki i zadania w świetle przepisów prawa.
Omówienie kwalifikacji niezbędnych do uzyskania stanowiska pedagoga specjalnego.
Dokumentacja pedagoga specjalnego.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną - wzór pusty (wersja PDF)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną - wzór pusty (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej | wzór pusty (wersja PDF)
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej | wzór pusty (wersja MS Word)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej | wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej | wzór (wersja MS Word)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia - wzór pusty (wersja PDF)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia - wzór pusty (wersja MS Word)
 • Plan pracy pedagoga specjalnego - wzór pusty (wersja PDF)
 • Plan pracy pedagoga specjalnego - wzór pusty (wersja MS Word)
 • Plan pracy pedagoga specjalnego - wzór wypełniony (wersja PDF)
 • Plan pracy pedagoga specjalnego - wzór wypełniony (wersja MS Word)
 • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego - wzór wypełniony (wersja PDF)
 • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego - wzór wypełniony (wersja MS Word)
 • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego - wzór pusty (wersja PDF)
 • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego - wzór pusty (wersja MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
19
5
22
4
2
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

pomocne szkolenie, dużo informacji, szkoda tylko, że problemy techniczne uniemożliwiały oglądanie webinaru, ale to nie Państwa wina

Anna Ć.

Pod względem merytorycznym wszystko super, dla mnie jasne, zrozumiałe, czasami oczywiste.

Ewa Z.

.

Agnieszka D.

Konkretne wyczerpujace informacje.

Katarzyna W.

Dziękuję za szkolenie

Irena W.