Zapraszamy do dyskusji na forum
5,1 (46)
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Jakie są możliwości dróg edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością często mają problemy z wyborem najlepszej placówki dla dziecka. Często proszą nauczycieli i opiekunów swojej pociechy o rekomendacje i podpowiedzi. Jaką szkołę, placówkę czy ośrodek wybrać? Na co należy zwrócić uwagę? Czym się kierować? Co mówią przepisy prawa? Jak odpowiadać na te liczne pytania? Dowiesz się podczas webinaru dr Marty Koplejewskiej.

Prowadząca szkolenie omówi ścieżki nauczania dzieci z orzeczeniem, rozpoczynając od zapisów prawnych, na konkretnych przykładach kończąc. Poznasz zatem przepisy prawa dotyczące edukacji dzieci z orzeczeniem i interpretacje tych przepisów, a także zasady i założenia edukacji osób niepełnosprawnych. Dowiesz się, jakie ścieżki zawodowe mogą realizować dzieci i młodzież z orzeczeniem. Zrozumiesz także decyzje rodziców dzieci i motywacje, którymi kierują się przy wyborze szkół, placówek czy ośrodków.

Prowadząca przypomni, że w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną wybór nie powinien być uzależniony wyłącznie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, ale też brać pod uwagę funkcje wychowawcze.

Na zakończenie otrzymasz praktyczne przykłady oraz poznasz dodatkowe formy wsparcia i pomocy w edukacji i wychowaniu.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w każdym z typów szkół.

Co zyskujesz?

  • Poznasz przepisy prawa dotyczące edukacji dzieci z orzeczeniem
  • Poznasz założenia edukacji osób niepełnosprawnych
  • Dowiesz się, jakie ścieżki zawodowe mogą realizować dzieci i młodzież z orzeczeniem
  • Zrozumiesz decyzje rodziców dzieci i motywacje, którymi kierują się przy wyborze szkół/ placówek/ ośrodków
  • Otrzymasz praktyczną wiedzę dotyczącą systemu edukacji dzieci z orzeczeniem
Przepisy prawa dotyczące edukacji dzieci z orzeczeniem
Interpretacja przepisów
Podstawowe zasady i założenia edukacji osób niepełnosprawnych
Zasady ortodydaktyki
Ścieżki zawodowe dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Dodatkowe formy wsparcia i pomocy w edukacji i wychowaniu
Przykłady praktyczne

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster