Unia Europejska
Wszystkie szkolenia -50%
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Jak skutecznie pracować z dzieckiem z dysleksją: metody, ćwiczenia i zabawy

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Szkolenie przygotowane w ramach
Instytutu Edukacji Włączającej

Uczniowie dyslektyczni, mający problemy z czytaniem i pisaniem, bardzo często próbują samodzielnie wyeliminować braki w nauce poprzez dodatkowe ćwiczenia. Niestety niejednokrotnie zdarza się, że ogromny nakład wysiłku i czasu przynosi efekty odwrotne do zamierzonych. Brak rezultatów i nienadążanie za klasą powoduje u dziecka spadek motywacji do nauki, niechęć do szkoły i stres. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pomoże Ci należycie wesprzeć uczniów tak, by uniknęli podobnych frustracji.

Treść szkolenia obejmuje charakterystykę i sposób diagnozy objawów dyslektycznych, a także przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w terapii osób z dysleksją. Prowadząca szkolenie zaprezentuje również ciekawe metody pracy, które w skuteczny i przyjemny sposób pomogą uczniowi utrwalić ćwiczone umiejętności.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów szkolnych.

Co zyskujesz?

  • zapoznasz się z technikami standardowego badania pedagogicznego i procedurami postępowania terapeutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem deficytu fonologicznego w dysleksji
Dysleksja jako deficyt proceduralny w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania
Deficyt fonologiczny: postępowanie diagnostyczne i terapia – ćwiczenia
Zaburzenia percepcji wzrokowej: podtypy dysfunkcji, ćwiczenia
Czytanie: analiza procesu, diagnoza i terapia
Pisanie: dysgrafia, dysortografia
Podstawy mnemotreningu

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.