Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli
Aktualizacja
20.09.2023

Jak prawidłowo dokumentować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w placówce?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Weź udział w szkoleniu Anny Bielak-Bajdy, by poznać zasady sporządzania dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów!

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zadań statutowych placówek oświatowych. Przepisy regulują także kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji udzielanej pomocy. Podczas webinaru poznasz ich treść w najbardziej aktualnym brzmieniu, co umożliwi Ci efektywne korzystanie ze zdobytej wiedzy w rozpoczętym roku szkolnym.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych, psychologów i pedagogów szkolnych.

Co zyskujesz?

 • poznasz aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • uzyskasz praktyczną wiedzę w obszarze prawidłowego konstruowania IPET i WOPFU dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • dowiesz się, jak dokumentować organizację i przebieg udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogiczną w placówce
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w prawie oświatowym
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak tworzyć dokumentację, wzory dokumentów
Opracowanie WOPFU z wykorzystaniem zebranych danych
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia
Dokumentacja organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną (wersja PDF)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną (wersja MS Word)
 • Kontrakt zajęć (terapia logopedyczna) - wzór (wersja PDF)
 • Kontrakt zajęć (terapia logopedyczna) - wzór (wersja MS Word)
 • Karta informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych ucznia (Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna) - wzór (wersja PDF)
 • Karta informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych ucznia (Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna) - wzór (wersja MS Word)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (wzór PDF)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (wzór MS Word)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja MS Word)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
30
5
30
4
2
3
2
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

Rzetelna, merytoryczna wiedza.

Urszula R.

Wysoki poziom wiedzy prowadzącego oraz jasny i czytelny jej przekaz.

Marzena J.

Pani prowadząca odpowiadała na zadawane pytania w sposób elokwentny , rzeczowy i profesjonalny.

Ewa S.

jak zawsze świetnie i kompetentnie poprowadzone spotkanie

Anna Ć.

Profesjonalność prowadzącej.

Anna A.