Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Aktualizacja
21.09.2022

Jak prawidłowo dokumentować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w placówce?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
34,00 zł
97,00 zł -65%
Do końca 04d:12g:37m
Zrealizuj kod lub

Szkolenie przygotowane w ramach
Instytutu Edukacji Włączającej

Weź udział w szkoleniu Anny Bielak-Bajdy, by poznać zasady sporządzania dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów!

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zadań statutowych placówek oświatowych. Przepisy regulują także kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji udzielanej pomocy. Podczas webinaru poznasz ich treść w najbardziej aktualnym brzmieniu, co umożliwi Ci efektywne korzystanie ze zdobytej wiedzy w rozpoczętym roku szkolnym.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych, psychologów i pedagogów szkolnych.

Co zyskujesz?

 • poznasz aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • uzyskasz praktyczną wiedzę w obszarze prawidłowego konstruowania IPET i WOPFU dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • dowiesz się, jak dokumentować organizację i przebieg udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogiczną w placówce
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w prawie oświatowym
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak tworzyć dokumentację, wzory dokumentów
Opracowanie WOPFU z wykorzystaniem zebranych danych
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia
Dokumentacja organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (tabele zbiorcze, karty informacyjne, kontrakty, ewaluacja skuteczności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań)

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Ewaluacja zajęć (wzór dokumentu)
 • IPET - wzór (pusty)
 • IPET - wzór (wypełniony)
 • WOPFU - wzór (pusty)
 • WOPFU - wzór (wypełniony)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia - Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna (wzór)
 • Kontrakt zajęć rewalidacyjnych (wzór)
 • Kontrakt zajęć - Terapia Logopedyczna (wzór)
 • Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna - tabela klasy (wzór)
 • Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna - tabela zbiorcza (wzór)
 • Uczniowie z orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego - tabela zbiorcza (wzór)
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
111
5
169
4
44
3
9
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,1 / 6

Opinie

rzetelność i bardzo dobre przygotowanie prowadzącej

Anna W.

Bardzo miła prowadząca, duża znajomość tematu. Odpowiedzi wyczerpujące i na temat.

Jolanta T.

Prosty i jasny przekaz informacji.

Piotr J.

Profesjonalne podejście Pani Prowadzącej. Łatwy i przejrzysty przekaz slajdów.

Magdalena Z.

Same konkrety, przejrzyście i jasno wykasnieone zagadnienia

Karolina B.