Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
21.12.2023

Jak dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia – przykłady działań

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Z jakimi trudnościami borykają się uczniowie z określonym rodzajem niepełnosprawności? Jak indywidualizować proces ich nauczania? Weź udział w szkoleniu Anny Bielak-Bajdy i zyskaj praktyczną wiedzę w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia.

Zadaniem współczesnej szkoły jest dostosowanie procesu kształcenia do rozpoznanych u ucznia potrzeb. Podczas szkolenia prowadząca opowie, jak powinna wyglądać organizacja pracy i jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, by umożliwić im optymalny rozwój.

Indywidualizacja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, dostosowana odpowiednio do zdiagnozowanych u ucznia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, pozwala osiągnąć bardzo dobre wyniki w zakresie jego nauczania. W przypadku kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są do opracowania stosownej dokumentacji - WOPFU i IPET - oraz zaplanować przebieg zajęć w klasie z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych tej grupy uczniów.

Jak tego dokonać? W jakich obszarach można indywidualizować proces kształcenia? Jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z określonym rodzajem niepełnosprawności? Uczestnicząc w szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na każde z wymienionych pytań.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jakie obszary procesu kształcenia można poddawać indywidualizacji
  • poznasz trudności, z jakimi borykają się uczniowie z określonym rodzajem niepełnosprawności
  • dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania stosowanie do zdiagnozowanej u ucznia niepełnosprawności
Indywidualizacja w teorii i praktyce.
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
Indywidualizacja nauczania – przykłady działań w zależności od rozpoznanych potrzeb.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako forma indywidualnego wspierania ucznia.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
28
5
24
4
2
3
2
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

b.rzeczowe

Joanna M.

Dobór dostosowań do przedmiotów.

Agata B.

Konkretne przykłady , które mozna zastosować

Marzena Z.

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Przekaz jasny i zrozumiały.

Jolanta K.

warstwa teoretyczna plus praktyczne podejscie

Katarzyna Ł.