Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli
Aktualizacja
01.09.2023

IPET krok po kroku – kiedy, dla kogo i jak go napisać?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Co powinien zawierać IPET? Kto i w jakim czasie powinien go opracować? Dlaczego jego przygotowanie jest tak ważne? Weź udział w szkoleniu Anny Bielak-Bajdy, by zdobyć komplet niezbędnych informacji na temat sporządzania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

IPET to dokument określający zasady pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestnicząc w webinarze poznasz pełną procedurę jego opracowania: prowadząca wyjaśni, dla kogo przeznaczony jest IPET, kto wchodzi w skład zespołu opracowującego program i jakie treści powinien on zawierać. Poznasz formy i metody pracy, a także ustalenia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicami i instytucjami. Podczas szkolenia poznasz także ramy czasowe prac nad dokumentem IPET.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół.

Co zyskujesz?

 • poznasz teoretyczne założenia i zasady konstruowania IPET
 • uzyskasz praktyczną wiedzę w zakresie prawidłowego konstruowania IPET
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
IPET - założenia teoretyczne
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • IPET (klasy I - III) - wzór (wersja PDF)
 • IPET (klasy I - III) - wzór (wersja MS Word)
 • IPET (przedszkole) - wzór (wersja PDF)
 • IPET (przedszkole) - wzór (wersja MS Word)
 • IPET - wzór pusty (wersja PDF)
 • IPET - wzór pusty (wersja MS Word)
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE (przykłady działań)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia związana z pomocą psychologiczno - pedagogiczną (wzór PDF)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia związana z pomocą psychologiczno - pedagogiczną (wzór MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
25
5
17
4
1
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

Praktyczna wiedza pani prowadzącej.

Beata O.

rzeczowo i merytorycznie poprowadzone szkolenie, dziękuję za przydatne informacje

Anna Ć.

merytorycznie bardzo dużo wiadomości super dziękuję

Anna F.

merytorycznie i na temat

Ewa Z.

Konkretne

Alicja B.