Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
14.09.2023

IPET i WOPFU krok po kroku - kiedy, dla kogo i jak go napisać?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Co powinien zawierać IPET? Kto i w jakim czasie powinien go opracować? Dlaczego jego przygotowanie jest tak ważne? Weź udział w szkoleniu Anny Bielak-Bajdy, by zdobyć komplet niezbędnych informacji na temat sporządzania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

IPET to dokument określający zasady pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestnicząc w webinarze poznasz pełną procedurę jego opracowania: prowadząca wyjaśni, dla kogo przeznaczony jest IPET, kto wchodzi w skład zespołu opracowującego program i jakie treści powinien on zawierać. Poznasz formy i metody pracy, a także ustalenia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicami i instytucjami. Podczas szkolenia poznasz także ramy czasowe prac nad dokumentem IPET.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół.

Co zyskujesz?

 • poznasz teoretyczne założenia i zasady konstruowania IPET
 • uzyskasz praktyczną wiedzę w zakresie prawidłowego konstruowania IPET
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
IPET - założenia teoretyczne
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • IPET (przedszkole) - wzór wypełniony (wersja PDF)
 • IPET (przedszkole) - wzór wypełniony (wersja MS Word)
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE - przykłady działań
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia (Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna) - wzór pusty (wersja PDF)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia (Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna) - wzór pusty (wersja MS Word)
 • WOPFU ocena efektywności podjętych działań - wzór wypełniony (wersja PDF)
 • WOPFU ocena efektywności podjętych działań - wzór wypełniony (wersja MS Word)
 • IPET (klasy I-III) - wzór wypełniony (wersja PDF)
 • IPET (klasy I-III) - wzór wypełniony (wersja MS Word)
 • WOPFU - wzór pusty (wersja PDF)
 • WOPFU - wzór pusty (wersja MS Word)
 • WOPFU ocena efektywności podjętych działań - wzór pusty (wersja PDF)
 • WOPFU ocena efektywności podjętych działań - wzór pusty (wersja MS Word)
 • IPET (przedszkole - półrocze/zakończenie roku) - wzór wypełniony (wersja PDF)
 • IPET (przedszkole - półrocze/zakończenie roku) - wzór wypełniony (wersja MS Word)
 • IPET - wzór pusty (wersja PDF)
 • IPET - wzór pusty (wersja MS Word)
 • WOPFU - wzór uzupełniony (wersja PDF)
 • WOPFU - wzór uzupełniony (wersja MS Word)
 • IPET (klasy IV-VIII) - wzór wypełniony (wersja PDF)
 • IPET (klasy IV-VIII) - wzór wypełniony (wersja MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
17
5
18
4
1
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

Merytoryka, sposób prezentowania treści.

Angelika P.

Poziom wiedzy, fachowe podejście, konkretne wskazówki

Ewa K.

najbardziej podobał mi sie poziom wiedzy prowadzącej, dziekuję

Monika K.

Rzeczowa wiedza oparta na przykładach.

Dorota K.

Konkretne i rzetelne informacje

Magdalena L.