Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
29.04.2022
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Indywidualizacja pracy z uczniem z afazją

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Szkolenie przygotowane w ramach
Instytutu Edukacji Włączającej

Weź udział w webinarze, by poznać nowe możliwości działań w ramach indywidualizacji pracy z uczniem z afazją.

Niedokształcenie mowy o typie afazji to rozwojowe zaburzenie językowe wszystkich podsystemów języka i czynności mowy. W znaczący sposób wpływa ono na pozostałe sfery funkcjonowania ucznia, często utrudniając mu nabywanie podstawowych umiejętności, technik szkolnych. Odpowiednia organizacja pracy, dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych tej grupy uczniów jest zatem zabiegiem niezbędnym, umożliwiającym im indywidualny rozwój.

Indywidualizacja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, prowadzona odpowiednio do zdiagnozowanych u ucznia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, umożliwia osiągnięcie sukcesu w zakresie jego nauczania. Jak tego dokonać? W jakich obszarach możemy indywidualizować proces kształcenia? Jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z afazją? Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz podczas webinaru.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jakie obszary procesu kształcenia można poddawać indywidualizacji
  • uzyskasz informacje na temat trudności, z jakimi borykają się uczniowie z afazją
  • dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania stosownie do rozpoznanych u ucznia potrzeb
Indywidualizacja w teorii i w praktyce
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Indywidualizacja pracy z uczniem z afazją - przykłady działań
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako forma indywidualnego wspierania ucznia

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
52
5
47
4
6
3
1
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

kompetencje prowadzącej

Marek W.

Bardzo ciekawe szkolenie

Urszula S.

Bardzo rzetelna wiedza, ciekawie się Pani słuchało. Dziękuję

Joanna M.

Wszystko,

Joanna W.

Informacje jasno podane, dobrze wyjaśnione, usystematyzowała się moja wiedza w tej kwestii

Beata B.