Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami pisania i czytania

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Szkolenie przygotowane w ramach
Instytutu Edukacji Włączającej

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Przyczyny tych trudności mogą być różnorodne, dlatego tak ważna jest obserwacja przy użyciu skal obserwacyjnych by ocenić umiejętności dziecka. Podczas wideoszkolenia zaprezentowane zostaną ćwiczenia usprawniające deficyty rozwojowe - przykładowe gry i zabawy doskonalące czytanie i pisanie, które warto wykorzystać w terapii.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkoły podstawowej oraz wychowawców przedszkoli.

Co zyskujesz?

  • poznasz przyczyny trudności w nauce czytania i pisania
  • poznasz skale obserwacyjne służące ocenie umiejętności dziecka
  • poznasz metody pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania
Skale obserwacyjne służące ocenie umiejętności dziecka
Zasady pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Ćwiczenia usprawniające deficyty rozwojowe

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.