Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
10.02.2023

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - odpowiedzi na najczęstsze pytania

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jak zrobić krok po kroku ewaluację pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jakim celu ją robić? Jak ją dobrze wykorzystać? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Zaplanowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna winna być poddawana okresowej ewaluacji w celu weryfikacji czy podjęte przez nauczycieli-specjalistów działania są efektywne i przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci przyrostu wiedzy, umiejętności ucznia. Ewaluacja służy również sformułowaniu wniosków do dalszej pracy i modyfikacji uprzednio zaplanowanych działań, jeżeli te okazały się niewystarczające.

Jeżeli stoisz przed zadaniem dokonania takiej oceny w ramach prowadzonych zajęć specjalistycznych z uczniem to szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów.

Co zyskujesz?

 • uzyskasz wiedzę z zakresu dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dowiesz się, co powinna zawierać ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • uzyskasz wiedzę, jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • otrzymasz gotowe wzory dokumentów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Konstruowanie arkusza oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Analiza efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Szkolenie w formie podcastu
 • Ewaluacja zajęć specjalistycznych
 • Ocena efektywności udzielanej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wypełniony)
 • Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna - tabela zbiorcza
 • Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - tabela zbiorcza
 • WOPFU - ocena efektywności działań (wzór pusty)
 • WOPFU - ocena efektywności działań (wzór wypełniony)
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
47
5
29
4
3
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

Całe szkolenie było ok

Aleksander H.

Konkretne i rzeczowe informacje podane w przystępny i bardzo zrozumiały sposób.

Irena C.

Merytoryczne przygotowanie pani prowadzącej. Wyczerpujące odpowiedzi na pytania.

Joanna W.

Merytoryczne przygotowanie przygotowanie osoby prowadzącej, dzięki temu otrzymałam wiele cennych wskazówek dotyczących szczególnie arkuszy zbiorczych WOPFU :)

Katarzyna S.

Wyczerpujący wykład, odpowiedzi na pytania.

Weronika K.