Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
13.06.2024

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej krok po kroku - jak zrobić to dobrze

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jak zrobić krok po kroku ewaluację pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jakim celu ją robić? Jak ją dobrze wykorzystać? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Zaplanowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna winna być poddawana okresowej ewaluacji w celu weryfikacji czy podjęte przez nauczycieli-specjalistów działania są efektywne i przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci przyrostu wiedzy, umiejętności ucznia. Ewaluacja służy również sformułowaniu wniosków do dalszej pracy i modyfikacji uprzednio zaplanowanych działań, jeżeli te okazały się niewystarczające.

Jeżeli stoisz przed zadaniem dokonania takiej oceny w ramach prowadzonych zajęć specjalistycznych z uczniem to szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów.

Co zyskujesz?

 • Uzyskasz wiedzę z zakresu dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Dowiesz się, co powinna zawierać ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Uzyskasz wiedzę, jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Otrzymasz gotowe wzory dokumentów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Konstruowanie arkusza oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Analiza efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Ewaluacja efektywności podjętych działań - wzór (wersja PDF)
 • Ewaluacja efektywności podjętych działań - wzór (wersja MS Word)
 • WOPFU ocena efektywności podjętych działań - wzór wypełniony (wersja PDF)
 • WOPFU ocena efektywności podjętych działań - wzór wypełniony (wersja MS Word)
 • Arkusz oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej | wzór wypełniony (wersja PDF)
 • Arkusz oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej | wzór wypełniony (weraja MS Word)
 • WOPFU - wzór pusty (wersja PDF)
 • WOPFU - wzór pusty (wersja MS Word)
 • Lista uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej | wzór pusty (wersja PDF)
 • Lista uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej | wzór pusty (wersja MS Word)
 • Lista uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór pusty (wersja PDF)
 • Lista uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór pusty (wersja MS Word)
 • WOPFU - wzór uzupełniony (wersja PDF)
 • WOPFU - wzór uzupełniony (wersja MS Word)
 • Podcast
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
30
5
14
4
3
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

same istotne informacje

Monika J.

Konkretne, rzeczowe podejście do tematu, jasny i precyzyjny przekaz, posługiwanie sie konkretami, przykładami.

Justyna B.

Dziękuję za pomocne wskazówki potrzebne przy wypełnianiu dokumentacji.

Grażyna S.

Prosty przekaz, proponowane wzory dokumentów

Beata Ś.

Bardzo dużo ciekawych materiałów do ewaluacji.

Joanna G.