Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
27.01.2024

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej krok po kroku - jak zrobić to dobrze

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jak zrobić krok po kroku ewaluację pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jakim celu ją robić? Jak ją dobrze wykorzystać? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Zaplanowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna winna być poddawana okresowej ewaluacji w celu weryfikacji czy podjęte przez nauczycieli-specjalistów działania są efektywne i przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci przyrostu wiedzy, umiejętności ucznia. Ewaluacja służy również sformułowaniu wniosków do dalszej pracy i modyfikacji uprzednio zaplanowanych działań, jeżeli te okazały się niewystarczające.

Jeżeli stoisz przed zadaniem dokonania takiej oceny w ramach prowadzonych zajęć specjalistycznych z uczniem to szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów.

Co zyskujesz?

 • uzyskasz wiedzę z zakresu dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dowiesz się, co powinna zawierać ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • uzyskasz wiedzę, jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • otrzymasz gotowe wzory dokumentów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Konstruowanie arkusza oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Analiza efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Ewaluacja efektywności podjętych działań - wzór
 • WOPFU - ocena efektywności podjętych działań (wzór)
 • Arkusz oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej (wzór)
 • WOPFU - wzór pusty
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną (wzór)
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
57
5
23
4
1
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

Dziękuję za pokazanie przykładowych dokumentów.

Katarzyna M.

Wiedza przekazana w sposób bardzo prosty, konkretny. I najważniejsze- jak najmniej papierologii. Pokazane sposoby dokumentowania działań proste, a zarazem ukazujące cały zakres działań. Dziękuję.

Katarzyna M.

Jak napisać ewaluację

Elżbieta T.

Jak zawsze wspaniale.

Lucyna T.

Wszystko jasne

Magdalena O.