Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej krok po kroku - jak zrobić to dobrze

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Jak zrobić krok po kroku ewaluację pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jakim celu ją robić? Jak ją dobrze wykorzystać? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Zaplanowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna winna być poddawana okresowej ewaluacji w celu weryfikacji czy podjęte przez nauczycieli-specjalistów działania są efektywne i przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci przyrostu wiedzy, umiejętności ucznia. Ewaluacja służy również sformułowaniu wniosków do dalszej pracy i modyfikacji uprzednio zaplanowanych działań, jeżeli te okazały się niewystarczające.

Jeżeli stoisz przed zadaniem dokonania takiej oceny w ramach prowadzonych zajęć specjalistycznych z uczniem to szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów.

Co zyskujesz?

 • uzyskasz wiedzę z zakresu dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dowiesz się, co powinna zawierać ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Uzyskasz wiedzę, jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • otrzymasz gotowe wzory dokumentów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Konstruowanie arkusza oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Analiza efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Szkolenie w formie podcastu
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Ewaluacja zajęć specjalistycznych - wzór
 • Arkusz oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej (wzór)
 • Lista uczniów korzystająca z pomocy psychologiczno - pedagogicznej (wzór)
 • WOPFU - ocena działań (wzór wypełniony)
 • WOPFU - ocena działań (wzór pusty)
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
61
5
88
4
15
3
3
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,2 / 6

Opinie

Załączniki.

Anna K.

Pani prowadząca jest praktykiem :)

Agnieszka D.

Najbardziej przydatne: wzory arkuszy do przeprowadzenia ewaluacji ; usystematyzowanie wiedzy na temat udzielania pomocy

Alicja B.

Przygotowanie merytoryczne prowadzacego

Barbara G.

Konkretne rozwiązania

Elżbieta S.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster