Unia Europejska
Promocja! Dostęp na rok -54%
Aktualizacja
18.01.2023

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej krok po kroku - jak zrobić to dobrze

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Szkolenie przygotowane w ramach
Instytutu Edukacji Włączającej

Jak zrobić krok po kroku ewaluację pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jakim celu ją robić? Jak ją dobrze wykorzystać? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Zaplanowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna winna być poddawana okresowej ewaluacji w celu weryfikacji czy podjęte przez nauczycieli-specjalistów działania są efektywne i przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci przyrostu wiedzy, umiejętności ucznia. Ewaluacja służy również sformułowaniu wniosków do dalszej pracy i modyfikacji uprzednio zaplanowanych działań, jeżeli te okazały się niewystarczające.

Jeżeli stoisz przed zadaniem dokonania takiej oceny w ramach prowadzonych zajęć specjalistycznych z uczniem to szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów.

Co zyskujesz?

 • uzyskasz wiedzę z zakresu dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dowiesz się, co powinna zawierać ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Uzyskasz wiedzę, jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • otrzymasz gotowe wzory dokumentów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Konstruowanie arkusza oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Analiza efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Szkolenie w formie podcastu
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Ewaluacja zajęć specjalistycznych - wzór
 • Arkusz oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej (wzór)
 • Lista uczniów korzystająca z pomocy psychologiczno - pedagogicznej (wzór)
 • WOPFU - ocena działań (wzór wypełniony)
 • WOPFU - ocena działań (wzór pusty)
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
61
5
88
4
15
3
3
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,2 / 6

Opinie

Załączniki.

Anna K.

Pani prowadząca jest praktykiem :)

Agnieszka D.

Najbardziej przydatne: wzory arkuszy do przeprowadzenia ewaluacji ; usystematyzowanie wiedzy na temat udzielania pomocy

Alicja B.

Przygotowanie merytoryczne prowadzacego

Barbara G.

Konkretne rozwiązania

Elżbieta S.