Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
30.05.2024

Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia specjalnego - wszystko co na koniec roku szkolnego powinieneś wiedzieć

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jaką dokumentację na koniec roku powinieneś sporządzić, pracując z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Zaplanowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, realizacja zaleceń w ramach organizacji kształcenia specjalnego winne być poddawane okresowej (semestralnej i końcoworocznej) ewaluacji. Niniejsze szkolenie pozwoli Ci dowiedzieć się, jak dokonać takiej oceny oraz jaką dokumentację na koniec roku powinieneś sporządzić, pracując z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych, psychologów i pedagogów szkolnych.

Co zyskujesz?

 • Uzyskasz wiedzę z zakresu dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i aktów prawnych regulujących tę kwestię
 • Dowiesz się, co powinna zawierać ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Uzyskasz wiedzę, jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Otrzymasz gotowe wzory dokumentów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Konstruowanie arkusza oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Analiza efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach IPET
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (sprawozdania, ewaluacja skuteczności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań)

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Arkusz oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielnej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej (wzór PDF)
 • Arkusz oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielnej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej (wzór MS Word)
 • WOPFU - ocena efektywności podjętych działań (wzór PDF)
 • WOPFU - ocena efektywności podjętych działań (wzór MS Word)
 • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego (wzór uzupełniony - PDF)
 • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego (wzór uzupełniony - MS Word)
 • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego (wzór pusty - PDF)
 • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego (wzór pusty - MS Word)
 • Ewaluacja efektywności podjętych działań - wzór (PDF)
 • Ewaluacja efektywności podjętych działań - wzór (MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
43
5
17
4
0
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

Bardzo merytoryczne podejście do tematu, wyjaśnienie wszystkich wątpliwości w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji.

Joanna G.

Kompleksowe podejście. Podane jak wygląda sytuacja prawna i odniesienie do praktyki.

Marta Z.

Merytoryczne przygotowanie Pani prowadzącej. Super.

Anna P.

praktyczne wskazówki bardzo przydatne

Maria P.

Konkretna wiedza przekazana w merytoryczny sposób

Lucyna M.