Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
09.06.2023

Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia specjalnego - wszystko co na koniec roku szkolnego powinieneś wiedzieć

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jaką dokumentację na koniec roku powinieneś sporządzić, pracując z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Zaplanowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, realizacja zaleceń w ramach organizacji kształcenia specjalnego winne być poddawane okresowej ( semestralnej i końcoworocznej) ewaluacji. Niniejsze szkolenie pozwoli Ci dowiedzieć się, jak dokonać takiej oceny oraz jaką dokumentację na koniec roku powinieneś sporządzić, pracując z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych, psychologów i pedagogów szkolnych.

Co zyskujesz?

 • Uzyskasz wiedzę z zakresu dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i aktów prawnych regulujących tę kwestię
 • Dowiesz się co powinna zawierać ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Uzyskasz wiedzę jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Otrzymasz gotowe wzory dokumentów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Konstruowanie arkusza oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Analiza efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach IPET
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (sprawozdania, ewaluacja skuteczności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań)

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Szkolenie w formie podcastu
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Lista uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne (wersja edytowalna)
 • Ewaluacja efektywności podjętych działań (wzór)
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wersja edytowalna)
 • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego (przykład)
 • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (wersja edytowalna)
 • Lista uczniów korzystających z pomocy psychologiczno - pedagogicznej (wersja edytowalna)
 • WOPFU - ocena efektywności podjętych działań (przykład)
 • Arkusz oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej (przykład)
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
28
5
17
4
2
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

Dokładny, wnikliwy przekaz wielu cennych informacji.

Anna Ż.

Podawanie konkretnych i praktycznych wiadomości.

Sylwia D.

Profesjonalizm prowadzącej.

Katarzyna W.

Szkolenie pomogło w usystematyzowaniu wiedzy na temat PPP oraz rewalidacji. Bardzo dziękuję.

Joanna S.

Usystematyzowalam wiedzę i upewniłam się jakie dokumenty sa mi potrzebne.

Agnieszka G.