Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
11.05.2024

Dokumentacja dotycząca kształcenia specjalnego ucznia ze spektrum autyzmu

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Uczestnicząc w szkoleniu Anny Bielak-Bajdy uporządkujesz i uaktualnisz wiedzę na temat prowadzenia dokumentacji w zakresie kształcenia specjalnego ucznia ze spektrum autyzmu.

W wyniku realizacji idei edukacji włączającej w polskim systemie oświaty dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stanowią coraz liczniejszą grupę uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wskazują na konieczność objęcia ich adekwatną do rozpoznanych potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się, jak poprawnie konstruować IPET, jakie treści powinien on zawierać oraz w jaki sposób opracować WOPFU. Prowadząca wyjaśni ponadto, jakie dokumenty warto posiadać organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów objętych kształceniem specjalnym (m.in. tabele zbiorcze, karty informacyjne, programy zajęć rewalidacyjnych, kontrakty, ewaluacja skuteczności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań).

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów i pedagogów.

Co zyskujesz?

 • uaktualnisz i pogłębisz posiadaną wiedzę na temat poprawnego konstruowania IPET i WOPFU dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • poznasz obowiązki nauczyciela współorganizującego proces kształcenia specjalnego w zakresie dokumentacji
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w prawie oświatowym
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak tworzyć dokumentację, wzory dokumentów
Opracowanie WOPFU z wykorzystaniem zebranych danych
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia
Dokumentacja organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Szkolenie w formie podcastu
 • IPET - wzór (wypełniony)
 • Indywidualizacja pracy z uczniem z ASD
 • Program zajęć rewalidacyjnych
 • WOPFU - wzór (pusty)
 • WOPFU - wzór (wypełniony)
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
25
5
23
4
1
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,5 / 6

Opinie

Wszystko ok

Monika S.

Szkolenie bardzo mi się podobało, wartościowe informacje przekazane w bardzo konkretny, merytoryczny sposób.

Dorota K.

Wyczerpujące odpowiedzi na pytania, dobrze opracowane materiały.

Renata D.

Przedstawienie co konkretnie powinno zawierać WOPFU i IPET.

Renata C.

Bardzo dobra prezentacja od strony merytorycznej, interakcje z uczestnikami, nie tylko zagadnienia teoretyczne były poruszane ale również strona praktyczna. Poparte wszystko fachową literaturą.

Monika G.