Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli
Aktualizacja
08.09.2023
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Dobre praktyki nauczyciela wspomagającego. Kluczowe informacje

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Celem szkolenia jest wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat pracy nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia).

Edukacja włączająca, w myśl której dzieci z niepełnosprawnością maja prawo pobierać naukę w „zwykłej” szkole rejonowej ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, spowodowała duże zmiany w polskim systemie oświaty. Przede wszystkim zmieniła postrzeganie kształcenia jako procesu, do którego uczeń winien się dostosować na taki, który jest niejako „skrojony” pod ucznia i jego potrzeby. W zależności od zdiagnozowanych u ucznia SPE w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych zatrudnia się nauczycieli współorganizujących proces kształcenia (nauczycieli wspomagających) w celu umożliwienia uczniom optymalnego rozwoju na miarę ich możliwości psychofizycznych.

Co należy do obowiązków nauczyciela wspomagającego? Jak wygląda jego praca w codziennej praktyce? Jaką dokumentację prowadzi? W jakim zakresie współpracuje z innymi nauczycielami (prowadzącym/ przedmiotowym)? Odpowiedzi na te pytania poznasz na szkoleniu Anny Bielak-Bajdy.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Co zyskujesz?

 • Poznasz najważniejsze akty prawne dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, organizacji pracy nauczyciela wspomagającego
 • Dowiesz się, jakie działania znajdują się w zakresie obowiązków nauczyciela wspomagającego
 • Uzyskasz informacje na temat dokumentacji nauczyciela wspomagającego
 • Poszerzysz swoją wiedzę na temat tego jak wygląda praca nauczyciela wspomagającego w codziennej praktyce szkolnej
 • Uzyskasz informacje na temat sposobów indywidualizacji procesu kształcenia w trakcie bieżącej pracy z uczniem na lekcji
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Obowiązki nauczyciela wspomagającego w świetle prawa
Dokumentacja nauczyciela wspomagającego
Wspomaganie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – przykłady dobrych praktyk
Współpraca nauczyciela wspomagającego z nauczycielem wychowawcą, nauczycielami przedmiotowymi w praktyce szkolnej

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Plan pracy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia - wzór (wersja PDF)
 • Plan pracy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia - wzór (wersja MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
37
5
26
4
7
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

Podobały mi się przykłady dostosowań w codziennej pracy z uczniem.

Agnieszka M.

Pani prowadząca odpowiedziała na wszystkie pytania.

Iwona N.

Dobre rady

Anna S.

sposób przekazywania bardzo konkretny

Ewelina N.

Bardzo duża wiedza praktyczna i teoretyczna Prowadzącej.

Urszula K.