Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
11.05.2023
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Dobre praktyki nauczyciela wspomagającego. Kluczowe informacje

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Celem szkolenia jest wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat pracy nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia).

Edukacja włączająca, w myśl której dzieci z niepełnosprawnością maja prawo pobierać naukę w „zwykłej” szkole rejonowej ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, spowodowała duże zmiany w polskim systemie oświaty. Przede wszystkim zmieniła postrzeganie kształcenia jako procesu, do którego uczeń winien się dostosować na taki, który jest niejako „skrojony” pod ucznia i jego potrzeby. W zależności od zdiagnozowanych u ucznia SPE w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych zatrudnia się nauczycieli współorganizujących proces kształcenia (nauczycieli wspomagających) w celu umożliwienia uczniom optymalnego rozwoju na miarę ich możliwości psychofizycznych.

Co należy do obowiązków nauczyciela wspomagającego? Jak wygląda jego praca w codziennej praktyce? Jaką dokumentację prowadzi? W jakim zakresie współpracuje z innymi nauczycielami (prowadzącym/ przedmiotowym)? Odpowiedzi na te pytania poznasz na szkoleniu Anny Bielak-Bajdy.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Co zyskujesz?

 • Poznasz najważniejsze akty prawne dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, organizacji pracy nauczyciela wspomagającego
 • Dowiesz się, jakie działania znajdują się w zakresie obowiązków nauczyciela wspomagającego
 • Uzyskasz informacje na temat dokumentacji nauczyciela wspomagającego
 • Poszerzysz swoją wiedzę na temat tego jak wygląda praca nauczyciela wspomagającego w codziennej praktyce szkolnej
 • Uzyskasz informacje na temat sposobów indywidualizacji procesu kształcenia w trakcie bieżącej pracy z uczniem na lekcji
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Obowiązki nauczyciela wspomagającego w świetle prawa
Dokumentacja nauczyciela wspomagającego
Wspomaganie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – przykłady dobrych praktyk
Współpraca nauczyciela wspomagającego z nauczycielem wychowawcą, nauczycielami przedmiotowymi w praktyce szkolnej

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Szkolenie w formie podcastu
 • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
45
5
17
4
0
3
0
2
1
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

bardzo dużo praktycznych rzeczy

Jolanta G.

Pracuję jako nauczyciel wspomagający, wszelkie informacje były dla mnie cenne.

Lena S.

Praktyczne porady. Ogromna wiedza.

Katarzyna F.

bardzo merytoryczne, oparte na przepisach

Iwona P.

Sposób przekazu bardzo mi się podobał .

Danuta B.