Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Diagnoza dziecka oparta na elementach terapii SI i terapii Delacato

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Szkolenie przygotowane w ramach
Instytutu Edukacji Włączającej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wskazuje zadania nauczycieli w obszarze diagnozowania wychowanków. Twoją rolą, jako osoby pracującej z dziećmi, jest dokonywanie diagnozy w celu obserwacji rozwoju podopiecznych. Uczestnicząc w webinarze dowiesz się, jak stawiać diagnozę w oparciu o elementy terapii SI oraz metody Delacato.

Prowadząca szkolenie Marta Koplejewska w jasny, czytelny sposób omówi sposoby oceny rozwoju dzieci z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej i wyjaśni, jak odpowiednio dobierać narzędzia diagnostyczne. Program webinaru obejmuje także prezentację cech diagnozy i zasady jej prawidłowego przeprowadzania.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, terapeutów.

Co zyskujesz?

  • poznasz metody diagnostyczne oparte na elementach terapii SI i metody Delacato
  • dowiesz się, na czym polegają różnice między obiema metodami
  • poznasz zasady przeprowadzania diagnozy dzieci z dysfunkcjami
Czym różni się terapia SI od metody Delacato?
Kto może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem omawianych metod?
Sposoby oceny dziecka z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej
Na czym polega diagnoza oparta na elementach terapii SI oraz diagnoza wszystkimi zmysłami?

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.