Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli
Aktualizacja
31.08.2023

ABC pomocy psychologiczno pedagogicznej zgodnie z najnowszymi przepisami – kogo obejmuje, kto jej udziela i jakie ma formy?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Jak prawidłowo prowadzić dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). Podczas webinaru prowadząca opowie, w jaki sposób zbierać dane o uczniu, jak poprawnie je opracować i jak na tej podstawie skonstruować IPET.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wskazują na konieczność opracowania dla tej grupy uczniów wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie na jej podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak poprawnie konstruować IPET, jakie treści powinien zawierać oraz w jaki sposób opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia.

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowawców.

Co zyskujesz?

 • Poznasz podstawowe akty prawne dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Dowiesz się, jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia w zależności od zdiagnozowanej u niego niepełnosprawności
 • Uzyskasz praktyczną wiedzę, jak poprawnie konstruować IPET i WOPFU
 • Uzyskasz informacje na temat dostosowań procesu kształcenia w zależności od zdiagnozowanych u ucznia potrzeb
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
WOPFU I IPET - założenia teoretyczne
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja MS Word)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Kontrakt zajęć w ramach terapii logopedycznej - wzór (wersja PDF)
 • Kontrakt zajęć w ramach terapii logopedycznej - wzór (wersja MS Word)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór (wersja PDF)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne) - wzór (wersja MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
45
5
22
4
0
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

PRAKTYKA

Jolanta B.

Wiedza pani prowadzącej poparta doświadczeniem.

Beata O.

Bardzo merytoryczne i rzeczowe szkolenie

Justyna P.

Potrzebowałam rzeczowych informacji na czym polega PPP - dziękuję.

Kamila L.

Wszystko. Bardzo cenne i rzeczowe szkolenie. Super prowadząca.

Magdalena C.