Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli
Aktualizacja
18.08.2023

ABC pomocy psychologiczno pedagogicznej zgodnie z najnowszymi przepisami – kogo obejmuje, kto jej udziela i jakie ma formy?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jakie akty prawne regulują kwestie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jakie dokumenty należy opracować organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Uczestnicząc w szkoleniu, uzyskasz informację na temat tego,

 • jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w praktyce

 • jakie dokumenty warto posiadać (tabele zbiorcze, karty informacyjne, kontrakty, ewaluacja efektywności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań).

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów.

Co zyskujesz?

 • Poznasz podstawowe akty prawne regulujące kwestie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dowiesz się jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb
 • Poznasz procedurę tworzenia WOPFU i IPET
 • Uzyskasz informację jakie dokumenty należy opracować organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Analiza aktów prawnych regulujących kwestie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce - omówienie wzorów dokumentów
WOPFU I IPET – najważniejsze informacje
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja MS Word)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Kontrakt zajęć w ramach terapii logopedycznej - wzór (wersja PDF)
 • Kontrakt zajęć w ramach terapii logopedycznej - wzór (wersja MS Word)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór (wersja PDF)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne) - wzór (wersja MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
21
5
24
4
7
3
1
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,2 / 6

Opinie

Joanna L.

Forma szkolenia dająca możliwość zadawania pytań. Osoba prowadząca szkolenie oraz propozycja dokumentacji.

Iwona N.

Przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej.

Danka M.

super głos prowadzącej, kojący, nie denerwujący, merytorycznie zwięzle, czytelnie i konkretnie, jestem laikiem, dopiero zamierzam studiować pedagogikę specjalną, a już wiem dzięki szkoleniom co z czym i jak

Małgorzata M.

Informacje dotyczące dokumentowania pracy.

Małgorzata Ł.