Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

AAC - czyli o komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami z różnego typu dysfunkcjami

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Celem webinaru jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, które w znacznym stopniu poprawią jakość pracy z dziećmi i młodzieżą niemówiącą, a także uczniami i podopiecznymi, u których poziom mowy uniemożliwia skuteczną komunikację. 

Podczas szkolenia prowadząca dr Marta Koplejewska wprowadzi uczestników w zagadnienie AAC. Przedstawi metody diagnozy możliwości komunikacyjnych dziecka i powie, jak dobrać metodę komunikacji do poziomu możliwości komunikacyjnych dziecka. Uczestnicy poznają również metody, techniki i pomoce, niezbędne w komunikacji alternatywnej, m.in. Metodę Ułatwionej Komunikacji oraz wybrane techniki używania znaków i symboli.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, oligofrenopedagogów.

Co zyskujesz?

 • dowiesz się, czym jest komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • poznasz metody diagnozy możliwości komunikacyjnych dziecka
 • nauczysz się dobierać metodę komunikacji do poziomu możliwości komunikacyjnych dziecka
 • poznasz podstawowe pomoce ułatwiające porozumiewanie się
 • poznasz wybrane techniki nauki używania znaków i symboli
 • poznasz Metodę Ułatwionej Komunikacji
Podstawowa wiedza dotyczącą AAC
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Poziom rozwoju kompetencji komunikacyjnych dziecka
Diagnozy możliwości komunikacji dziecka
Podstawowe pomoce ułatwiające porozumiewanie się
Wybrane techniki nauki używania znaków i symboli
Metoda Ułatwionej Komunikacji
Dobieranie metody komunikacji do poziomu możliwości komunikacyjnych dziecka

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.