Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

7 skutecznych pomysłów na pracę z uczniem z ADHD

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Uczestnicząc w szkoleniu poszerzysz wiedzę na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jego uwarunkowań, diagnozy oraz sposobów pracy z uczniem z ADHD w klasie.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to najczęściej występujące zaburzenie rozwojowe: według różnych źródeł częstość jego występowania waha się na poziomie od 3-10% u dzieci w wieku szkolnym oraz 4-5% u osób dorosłych. Ze względu na swoje objawy ADHD w znaczący sposób utrudnia uczniom osiąganie sukcesów szkolnych, wpływa również destrukcyjnie na ich funkcjonowanie emocjonalne i społeczne.

Zadaniem współczesnej szkoły jest uwzględnienie w procesie dydaktyczno-wychowawczym indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia, a także umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju poprzez indywidualizację pracy. Dzięki szkoleniu zyskasz wiedzę na temat ADHD i jego wpływu na funkcjonowanie ucznia. Dowiesz się także, jak organizować proces kształcenia, by adekwatnie odpowiedzieć na specjalne potrzeby edukacyjne dziecka.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów.

Co zyskujesz?

  • Pogłębisz swoją wiedzę na temat ADHD
  • dowiesz się, jak rozpoznać ADHD u ucznia
  • poznasz symptomy ADHD u dzieci młodszych
  • dowiesz się, jak pracować z uczniem z ADHD
ADHD - uwarunkowania, objawy, podtypy
Czy można diagnozować ADHD w wieku przedszkolnym?
ADHD a inne zaburzenia
Indywidualizacja pracy z uczniem z ADHD - jak działać, by być skutecznym?

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Szkolenie w formie podcastu
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
33
5
37
4
4
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

Dużo praktycznych wskazówek do pracy i konkretnych przykładów.

Ewelina G.

Świetnie przybliżony problem, wskazówki do pracy z dziećmi

Elżbieta M.

Bardzo ciekawe szkolenie, szczegółowe omówienie zasad pracy z dziećmi.

Grażyna M.

Praktyczne wskazówki do pracy.

Iwona C.

Bardzo ciepły sposób przekazania obszernego materiału. Dziękuję

Piotr P.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster