Zapraszamy do dyskusji na forum
5,4 (124)
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

7 pomysłów na skuteczną pracę z uczniem z dysleksją

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Czym jest deficyt fonologiczny? Jak wspierać ucznia w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania, jeśli cierpi on na dysleksję? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas webinaru dr Marty Koplejewskiej.

Uczniowie dyslektyczni, mający problemy z czytaniem i pisaniem, bardzo często próbują samodzielnie wyeliminować braki w nauce poprzez dodatkowe ćwiczenia. Niestety niejednokrotnie zdarza się, że ogromny nakład wysiłku i czasu przynosi efekty odwrotne do zamierzonych. Brak rezultatów i nienadążanie za klasą powoduje u dziecka spadek motywacji do nauki, niechęć do szkoły i stres. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pomoże Ci należycie wesprzeć uczniów tak, by uniknęli podobnych frustracji.

Treść szkolenia obejmuje charakterystykę i sposób diagnozy objawów dyslektycznych, a także przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w terapii osób z dysleksją. Prowadząca szkolenie zaprezentuje również ciekawe metody pracy, które w skuteczny i przyjemny sposób pomogą uczniowi utrwalić ćwiczone umiejętności.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów szkolnych.

Co zyskujesz?

  • zapoznasz się z technikami standardowego badania pedagogicznego i procedurami postępowania terapeutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem deficytu fonologicznego w dysleksji
  • dowiesz się, jak skutecznie pracować z uczniem z dysleksją
  • zrozumiesz, na czym polega i skąd bierze się dysleksja
  • otrzymasz praktyczne wskazówki do wykorzystania na zajęciach
Czym jest dysleksja rozwojowa - przyczyny, uwarunkowania, typy
Skala Ryzyka Dysleksji (SRD)
Objawy dysleksji od przedszkola do ucznia szkoły ponadpodstawowej
Sposoby pomocy w klasie dyslektycznemu dziecku
Jak właściwie pracować z uczniami z dysleksją?

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster