Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Zakończony
22.11.2023
17:30
468

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu - niezbędne kwalifikacje prowadzącego, dokumentacja i planowanie

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Celem szkolenia, które prowadzi Anna Krawczyk, jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi rewalidacji: przedstawienie obowiązujących aktów prawnych, obowiązkowej dokumentacji. Zapraszamy!

Szkolenie będzie bardzo praktyczne. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, czym są zajęcia rewalidacyjne i dla kogo są one organizowane. Prowadząca omówi procedurę postępowania z dokumentacją dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedstawi niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Omówi, kto opracowuje niezbędną dokumentacją i co powinna ona zawierać. Przestawi sposoby planowania zajęć. Opowie uczestnikom o tym, jak organizować dokumentację, przechowywać ją i pilnować terminów.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców przedszkola, studentów.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • Dowiesz się, czym jest rewalidacja w przedszkolu i dla kogo jest organizowana
  • Poznasz procedurę postępowania z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Dowiesz się, jakie są niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
  • Otrzymasz praktyczną wiedzę na temat planowania dokumentacji, jej organizowania oraz przechowywania
  • Dowiesz się, kto opracowuje dokumentację i co powinna ona zawierać. Otrzymasz praktyczna wiedzę na temat planowania zajęć
17:30
17:35
Zajęcia rewalidacyjne - czym są i dla kogo są organizowane.
17:40
Niezbędne kwalifikacje nauczyciela.
17:50
Procedura postępowania z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
18:00
Kto opracowuje dokumentację i co powinna ona zawierać.
18:10
Współpraca ze specjalistami i rodzicami dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
18:20
Dokumentacja.
18:30
Planowanie zajęć - praktyczne wskazówki.
18:40
Co dalej z tą rewalidacją?
19:00
Przykłady z praktyki własnej.
Twój webinar poprowadzi

Anna Krawczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.