Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Zakończony
28.09.2023
19:30
760

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: od planowania po dokumentację

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jak realizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego? Jak poprawnie je dokumentować? Jak pracować z dziećmi z trudnościami w uczeniu się? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas szkolenia dr Amelii Dziurdy-Multan.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami planowania, realizowania i dokumentowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole. Biorąc udział w szkoleniu, udoskonalisz umiejętność prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Usystematyzujesz również wiedzę na temat dokumentacji, za którą odpowiada nauczyciel-specjalista.

Uczestnicy poznają przykładowe oceny efektywności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Rozwiną także umiejętność pisania programów terapeutycznych, indywidualnego doboru ćwiczeń, poziomu trudności zadań i określania wymagań.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów, którym powierzono prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • nabędziesz umiejętności realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
  • poznasz sposoby pracy z dziećmi ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • wzbogacisz wiedzę na temat dokumentacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i pracy nauczyciela
  • rozwiniesz umiejętności pisania programów terapeutycznych, indywidualnego doboru ćwiczeń, poziomu trudności zadań i określania wymagań
  • poznasz przykładowe oceny efektywności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
19:30
19:50
Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – aktualne przepisy prawa oświatowego.
20:10
Istota zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu i szkole – założenia, cele, zasady organizacji zajęć, formy i metody pracy, przykładowe ćwiczenia terapeutyczne.
20:40
Dokumentacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i pracy nauczyciela.
21:00
Ocena efektywności zajęć.
Twój webinar poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.