Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Zakończony
25.09.2023
19:30
847
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Pedagog specjalny w szkole masowej - zadania i dokumentacja

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jakie kwalifikacje są wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego? Jaki jest zakres zadań i obowiązków pedagoga specjalnego? Jak dokumentować pracę pedagoga specjalnego? Odpowiedzi na te pytania otrzymasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

W związku z rozwojem edukacji włączającej oraz pojawieniem się w szkołach coraz większej liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od 1 września 2022 roku ustawodawca zadecydował o wprowadzaniu w placówkach szkolnych i przedszkolnych obowiązku zatrudniania pedagoga specjalnego.

Podczas szkolenia dowiesz się, jakie kwalifikacje powinien posiadać kandydat na pedagoga specjalnego, a także jaki jest zakres zadań i obowiązków na tym stanowisku. Prowadząca podpowie także, jak prawidłowo dokumentować pracę pedagoga specjalnego.

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, pedagogów specjalnych, specjalistów.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • Wzbogacisz swoją wiedzę na temat pracy pedagoga specjalnego w szkołach realizujących edukację włączającą
  • Dowiesz się, jakie kwalifikacje są wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego
  • Uzyskasz informacje, jaki jest zakres zadań i obowiązków pedagoga specjalnego
  • Dowiesz się, jak dokumentować pracę pedagoga specjalnego
19:30
19:40
Edukacja włączająca jako edukacja przyszłości.
20:00
Nowe standardy zatrudniania nauczycieli-specjalistów.
20:20
Pedagog specjalny - obowiązki i zadania w świetle przepisów prawa.
20:40
Omówienie kwalifikacji niezbędnych do uzyskania stanowiska pedagoga specjalnego.
21:00
Dokumentacja pedagoga specjalnego.
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.