Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
Zakończony
29.11.2022
17:30
479
Marcelina Wnęk
M. Wnęk

Komunikacja wspomagająca i alternatywna w służbie uczniowi z zaburzeniami mowy

Po szkoleniu możesz zapewnić sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Celem webinaru jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, które w znacznym stopniu poprawią jakość pracy z dziećmi i młodzieżą niemówiącą, a także uczniami i podopiecznymi, u których poziom mowy uniemożliwia skuteczną komunikację. 

Podczas szkolenia prowadząca wprowadzi uczestników w zagadnienie AAC. Powie, jak dobrać metodę komunikacji do poziomu możliwości komunikacyjnych dziecka; przedstawi metody, techniki i pomoce, niezbędne w komunikacji alternatywnej oraz wybrane techniki używania znaków i symboli.

Uczestnicy dowiedzą się także, jak krok po kroku stworzyć książkę do komunikacji alternatywnej.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, oligofrenopedagogów.

Co zyskujesz?

  • rozwiniesz swoje zdolności komunikacyjne
  • dowiesz się, jak dobrać metodę AAC do potrzeb podopiecznego
  • dowiesz się, jak motywować podopiecznych do podejmowania wysiłku komunikacyjnego
  • poznasz źródła narzędzi potrzebnych w alternatywnych sposobach komunikacji
  • nauczysz się tworzyć i korzystać z książki do komunikacji alternatywnej
17:30
17:45
Proces komunikacji – istota, przebieg, bariery komunikacyjne.
18:00
Czym jest komunikacja alternatywna i wspomagająca?
18:30
Metody komunikacji alternatywnej.
19:00
Tworzenie książki do komunikacji – krok po kroku.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie także możliwość zdobycia zaświadczenia MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN
Twój webinar poprowadzi

Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia, pracuje z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster